Tom Haga

front_TomSSO_750bDen Stavangerbaserte fotografen Tom Haga lager bilder av den typen du stopper opp og kikker litt ekstra på. Med moderne og særegen stil har Tom bygget opp et godt rykte også utenfor fylkesgrensa.

Oppskriften er en uredd fotograf som ikke har problemer med å være utradisjonell. Fashion, mat, industri, portrett og produkt\reklame er noen av genrene jobber med. Med topp kvalitet på bildene, både teknisk og estetisk gjorde Tom det vanskelig for oss å velge ut noen få for å vise frem. Her er et lite utvalg:

For flere bilder se nettsidene til Tom.