Time Machine

Når du skal fryse øyeblikk hjelper det med en tidsmaskin…

I sommer har jeg vært så heldig å få prøve en «Mumford Time Machine«.

Mumford Time Machine

Dette er et lite apparat som kan trigge blitz og/eller kamera ut fra signal fra en rekke ulike sensorer. Ved å fyre av en blitz mens kamera står på lang lukker, eller bulb-innstilling, vil en kunne få fryse bevegelse med ned til 1/41600 sek. Den raskeste lukkertiden de fleste kameraer klarer er 1/8000 sek, og det er svært sjelden man kan fotografere med blitz på lukkerhastigheter over 1/500 sek. Den enorme hastigheten får man på grunn av blitzblinket varighet. Fordi kameraets lukker står åpent i et mørkt rom, vil ingenting annet enn  blitzblinket eksponeres.

Ved slike hastigheter kan man fryse prosjektiler. En underlyds geværkule kan ha en hastighet på 200m/s. Under eksponeringsperioden på 1/41600sek vil kulen rekke å flytte seg 0,48 cm, som kun vil gi en ørliten bevegelsesuskarphet.

Siden studio hos Stavanger Foto for tiden ikke er rigget som skytebane, ble det dessverre ingen skytebilder…

Til mine fotograferinger brukte jeg Nikon SB-800 som er Nikon-blitzen med raskest blink på alle styrker. Jeg satte opp blitzen på 1/16 og 1/32 noe som gir hastighet på 1/10900sek og 1/17800sek, som er mer en nok for mitt formål.

Til mitt bruk ble det benyttet en optisk sensor for dråpebilder, og en laser for andre gjenstander. Poenget med sensorer er å ta bort flaks-faktoren fra denne typen fotografering. Både dråpebilder og knusebilder kan tas manuelt, men man må ta mange flere bilder for treffe det eksakte øyeblikket, mens man med tidsmaskinen kan forsinke trigging av blitz med ett og ett tusendels sekund. Det vil si at man kan få dråpen i det den treffer hver eneste gang.

Dråpebilde1

Her er en dråpe sluppet gjennom den optiske sensoren, med et par hudredels forsinkelse, slik at dråpen får tid til å falle ned til bringebæret før eksponeringen med blitzblink skjer.

_DSC5840_web

Her er det samme bæret med en ny dråpe og noen tusendeler lengre forsinkelsen.

Oppsett

Slik kan oppsettet se ut. Her med to blitzer, to stativ med arm for å holde dråpeteller og optisk sensor. Kameraet står på stativ, og vi bruker reflektor for å lette opp i skyggen. Studioblitzen i bakgrunnen er ikke i bruk her.

For mer info om ”The Time Machine” se www.bmumford.com

Takk til Arne Lofthus for lånet!

Noen bilder tatt med Time Machine: